RSS
A A A
SmodBIP

Dokumenty

  1. Statut szkoły
  2. Status prawny szkoły
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny
  4. Plan pracy szkoły 2019-2020
  5. Kalendarium na rok 2019-2020
  6. Szkolny zestaw podręczników
  7. Szkolny zestaw programów nauczania

Organami szkoły są :

- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Samorząd Uczniowski
- Rada Rodziców

Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Szkoły – rozdział V - Organy szkoły oraz ich kompetencje.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 17.01.2020
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 079